Ylös nousemisen harjoittelu

Ylös nouseminen vaatii motorisia taitoja, voimaa ja tasapainoa.

Play video

Harjoitus 1. Ylös nouseminen

Tässä jaksossa harjoittelemme ylös nousemista, joka vaatii motorisia taitoja, voimaa ja tasapainoa