Dynaamiset Tekstiili Ortoosit

Dynaamiset Tekstiili Ortoosit

Lycrapuvut, eli Dynaamiset tekstiiliortoosit kuten tätä tuoteryhmää kutsumme, ovat yksilöllisesti mitoitettuja pukuja kontrolloimaan neurologista tilaa sekä lihasten hallintaa. Puku vahvistaa kehotuntemusta ja auttaa parantamaan motoriikkaa. Vahvistunut tuntemus lisää kykyä tunnistaa raajojen asentoja, proprioseptiikka paranee. Useat eri tutkimukset todistavat Lycra ortoosin ja oikeanlaisen kuntoutuksen parantavan toimintaa ja motoriikkaa etenkin henkilöillä, joilla on Cerebral Pares, mutta myös Ehlers-Danlos-Syndrooma-potilaat kokevat saavansa suurta hyötyä Lycraortooseista tavallisten ortoosien sijaan.