SureStep Advance

SureStep Advance on SMO, joka nousee jalan takaosassa ylemmäs auttaen lievittämään sagittaalista instabiliteettia, estäen dorsi-/plantaarifleksiota, helpottaen itsenäistä seisomista sekä perinteiseen ortoosiin verrattuna parantaen proprioseptiikkaa. Muilta osin ortoosissa on täysin samat ominaisuudet kuin SureStep:ssä. Tämä ainutlaatuinen muuttumiskykyinen systeemi rohkaisee lasta siirtymään tuetusta seisonnasta itsenäiseen, stabilisoimalla jalkoja ja nilkkoja ilman, että se immobilisoisi ne. Kun lapsi alkaa liikkumaan ja liikkuvamman ja matalaprofiilisen ortoosin tarve kasvaa, voidaan SureStep Advance helposti muuttaa SureStep SMO:ksi.

Käyttöalueet:

Pronaatio, matala tonus, kolmen tason tuenta instabiliteetissa, kyvyttömyys itsenäiseen seisontaan, lievä varpailla kävely.

Kontraindikaatiot:

Kohonnut tonus, spastisiteetti, vaikea-asteinen varvaskävely.