MultiMotion lonkan abduktiojärjestelmä

Niveljärjestelmä on tarkoitettu lasten korjattavissa olevien lonkan kontraktuurien hoitoon. Järjestelmä koostuu kahdesta komponentista – korjaavasta nivelestä ja abduktiokiskoista. Komponentit asennetaan yksilöllisesti valmistettuun ortoosiin. Ortoosin käyttö ohjaa raajan oikeaan asentoon ja stabiloi lonkkaniveltä. Lähentäjälihakset venyvät näin hitaasti asteittain. Nivelet voidaan lukita haluttuun asentoon. Ortoosissa on säädettävät fleksio- ja ekstensiostopperit: Small 14° välein ja Regular 12° välein.

Käyttöalueet:

Spastinen diplegia, spastinen tetraplegia, spastinen triplegia, lonkkanivelen synnynnäinen subluksaatio.

Mitta:

Mitta 1: Maksimaalinen vääntömomentti
Mitta 2: Nivelpesän halkaisija
Mitta 3: Nivelen paino

Muuta:

Lonkan abduktiojärjestelmää saa käyttää ainoastaan alaraajoihin tarkoitetuissa ortooseissa. Niitä ei tule käyttää liikkumista avustaviin ortooseihin.

Tuotenro. Malli Koko Mitta 1 Mitta 2 Mitta 3 Ikø
697210011 Abduktiokiskot Small < 105 cm - - -
697200012 Abduktiokiskot Regular > 105 cm - - -
692000011 Korjaava nivel Small 3,4 Nm 35 mm 100g < 4 vuotta
691000012 Korjaava nivel Regular 10,2 Nm 53 mm 245g > 4 vuotta